Aftrekbaar verklaring van erfrecht

Ik moet aangifte doen voor de erfbelasting (wat ik vroeger successierechten noemde) en wil weten of het zit met in hoeverre kosten van de verklaring van erfrecht in mindering mogen worden gebracht op de erfbelasting. De kosten van deze erfrechtverklaring zijn in ons geval minder dan 300 euro

De belastingdienst staat toe dat u bij de aangifte voor de erfbelasting (voorheen aangifte successierecht) diverse kosten in mindering brengt op de erfbelasting. In ieder geval zijn de kosten aftrekbaar die te maken hebben met het laten begraven of cremeren van de overledene.

Onder de kosten voor vallen o.a. de kosten van de uitvaart, een urn bij crematie of het graf bij begraven. Ook kosten die gemaakt worden in de voorbereiding of afhandeling van de uitvaart zijn aftrekbaar, zoals een advertentie om de begrafenis aan te kondigen, rouwkaart, condoleanceregister en de kosten van de dankbetuigingen.

Verklaring van erfrecht aftrekbaar?
Helaas zijn de kosten voor de verklaring van erfrecht niet aftrekbaar. U mag deze kosten niet opvoeren bij de aangifte voor de erfbelasting.

Aftrekbaar verklaring van erfrecht

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]