Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

Welke zaken staan er in een verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht staat niet alleen wie er is komen te overlijden en op welke datum. Meerdere zaken worden opgenomen in de verklaring van erfrecht, onder andere:
– wie zijn de erfgenamen
– is er sprake van een testament
– is er iemand aangewezen als executeur middels het testament
– is er iemand gevolmachtigd namens de erfgenamen
– is er sprake van een eventueel vruchtgebruik
– is er wel of niet sprake van de wettelijke verdeling.

De notaris kan en zal u ook altijd goed informeren over welke zaken geregeld kunnen c.q. moeten worden via de verklaring van erfrecht.

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]