Erfbelasting

Erfbelasting is de nieuwe benaming voor het oude successierecht en is dan ook als zodanig opgenomen in de nieuwe successiewet, die is ingegaan op 1 januari 2010. Erfbelasting is de belasting, die betaald moet worden over de ontvangst van een erfenis. Dat betekent echter niet dat iedereen, die een erfenis ontvangt ook erfbelasting moet betalen. In de successiewet is namelijk een groot bedrag vrijgesteld voor het betalen van erfbelasting, maar de hoogte van die vrijstelling voor de erfbelasting is wel afhankelijk van de wettelijke relatie van de overledene en de erfgenaam

Erfbelasting tarieven

De tarieven voor de erfbelasting zijn met de komst van de nieuwe successiewet vereenvoudigd. Hierdoor is het eenvoudig om na te gaan welk tarief op welke situatie van toepassing zal zijn. Het tarief voor partners en kinderen is vastgesteld op tien procent voor de belaste verkrijging tot een bedrag van 118.000 euro en is twintig procent voor het bedrag verkrijging boven de 118.000 euro.

Het tarief voor kleinkinderen is gesteld op 18 procent voor het bedrag van de belaste verkrijging tot 118.000 euro en zesendertig procent voor het bedrag daarboven. Het tarief voor andere erfgenamen is gesteld op dertig procent voor het bedrag van de belaste verkrijging tot 118.000 euro en op veertig procent voor het bedrag vanaf 118.000 euro. De tarieven van de erfbelasting zijn van toepassing nadat er gebruik is gemaakt van de vrijstelling.

Erfbelasting partner

Voor de vrijstelling van de erfbelasting is het begrip partner van groot belang. Gehuwden en partners met geregistreerd partnerschap komen voor de vrijstelling partner in aanmerking, maar voor samenwonende partners ligt dit net even anders. Samenwonenden, die minder dan vijf jaar een gezamenlijke huishouding voeren moeten over een samenlevingscontract van de notaris beschikken.

Een andere voorwaarde is dat de partners allebei meerderjarig moeten zijn en dat de basisadministratie van de persoonsgegevens uitwijzen dat de partners samenwonen. Voor samenwonende partners zijn de voorwaarden voor het in aanmerking komen van de vrijstelling dan ook verzwaard in de nieuwe successiewet. Ook geldt dat ouders en kinderen niet meer als partner kunnen worden aangemerkt, tenzij er sprake is van een partner, die mantelzorger is.

Erfbelasting berekenen

Op basis van de nieuwe successiewet is het berekenen van de erfbelasting eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Er wordt bijvoorbeeld duidelijk omschreven aan welke voorwaarde als erfgenaam moet worden voldaan om voor de vrijstelling van erfbelasting in aanmerking te komen. Ook is het tarief van de erfbelasting helder. Bij de aangifte van de belasting op de erfenis kan er altijd gebruik gemaakt worden van de diensten van een belastingadviseur.

Download speciale brochure – klik hier

Erfbelasting
5 5 stem[men]