Vrijstelling successie

Vrijstelling successie wordt toegepast bij het berekenen van de erfbelasting. Het kan dus voorkomen dat de vrijstelling successie er toe zal leiden dat een erfgenaam geen enkel bedrag aan belasting over de erfenis verschuldigd zal zijn. Om voor de vrijstelling successie in aanmerking te komen zal er aan bepaalde voorwaarden moeten worden voldaan. Bovendien is de hoogte van de vrijstelling successie onder meer afhankelijk van de wettelijke relatie tussen de overledene en de erfgenaam.

Voorwaarden vrijstelling successie

De voorwaarden voor de vrijstelling hebben vooral betrekking op de hoogte van het bedrag dat vrijgesteld wordt van de erfbelasting. Daarvoor zijn er in de successiewet een aantal groepen opgenomen. De eerste groep zijn de partners, die de hoogste vrijstelling kunnen genieten, gevolgd door de tweede groep, die betrekking heeft op de kinderen en kleinkinderen. Daarna komt de groep ouders en de vierde groep met het laagste bedrag aan vrijstelling betreft de overige erfgenamen zoals neven en nichten.

Tot de groep partners worden gehuwden gerekend en partners met een geregistreerd partnerschap. Samenwonende partners waarvan de een is overleden kunnen ook tot de groep partners gerekend worden, maar moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen zoals een gemeenschappelijke huishouding voeren, op hetzelfde adres ingeschreven staan in de basisadministratie, een samenlevingscontract hebben als er nog niet vijf jaar is samengewoond en meerderjarigheid van beide partners. Een ouder of grootouder die met kind of kleinkind samenwoont, wordt niet meer gezien als partner tenzij er sprake is van mantelzorg.

Bedragen vrijstelling successie

Als het bedrag van de erfenis hoger is als de vrijstelling, moet er erfbelasting worden betaald. De vrijstelling successie voor de groep partners is het hoogst en bedraagt 600.000 euro. Voor de groep kinderen en kleinkinderen geldt een vrijstelling successie van 19.000 euro met een extra hoge vrijstelling voor zieke en gehandicapte kinderen met een bedrag van 57.000 euro. Ouders krijgen bij het overlijden van een kind een vrijstelling successie van 45.000 euro en de overige verkrijgers zoals neven en nichten kunnen rekenen op de beperkte vrijstelling van successie van 2000 euro.

Vrijstelling successie bedrijfsopvolging

Ook de vrijstelling voor ondernemingsvermogen is gewijzigd in de successiewet. Deze vrijstelling successie is namelijk van 75 procent gestegen naar 100 procent voor een verkrijging van een onderneming of een deel ervan, die boven de waarde van een miljoen euro uitkomt. Het deel boven een miljoen euro geldt een vrijstelling van 83 procent. Mocht er dan nog erfbelasting verschuldigd zijn, dan kan er voor tien jaar uitstel van betaling worden aangevraagd.

Vrijstelling successie
4.4 5 stem[men]