Verdeling nalatenschap

De nalatenschap of erfenis zoals het vaak genoemd wordt, vormen het geheel van bezittingen en schulden, dat door de overleden persoon is nagelaten. De nalatenschap zal verdeeld moeten worden en aan die verdeling nalatenschap zal uitvoering worden gegeven op basis van het erfrecht, die de erfgenamen aanwijst en/of de erfgenamen die in een testament zijn aangewezen.

Verdeling nalatenschap wettelijke erfgenamen

De verdeling nalatenschap onder de wettelijke erfgenamen wordt uitgevoerd op basis van de regels van het erfrecht, die daarvoor de groepen 1, 2, 3 en 4 heeft aangewezen, waarbij groep 1 als eerste in aanmerking komt om als erfgenaam in aanmerking te komen. Het komt vaak voor dat er meerdere erfgenamen zijn, die in aanmerking komen voor de verdeling nalatenschap. In dat geval is het handig om een van de erfgenamen te volmachten, die beslissingen kan nemen.

Ook kunnen de erfgenamen gezamenlijk besluiten om alle beslissingen met elkaar te overleggen, zodat iedereen het over de verdeling nalatenschap eens zal zijn. Om de erfenis af te wikkelen zullen er ook veel zaken geregeld moeten worden en dan zal er een verklaring van erfrecht nodig zijn, die door de notaris kan worden afgegeven. Indien er een testament is, waarin erfgenamen worden benoemd zullen deze ook mee moeten beslissen over de verdeling nalatenschap.

Erfenis verdelen

In principe kan de verdeling nalatenschap pas uitgevoerd worden als alle erfgenamen het eens zijn over de verdeling. In de meeste situaties zal de verdeling nalatenschap weinig problemen opleveren en komt het erop neer dat er vooral rekening gehouden moet worden met de bezittingen en de schulden.

Tot de schulden van de nalatenschap behoren onder meer de kosten van uitvaart als er geen uitvaartverzekering van de overledene aanwezig is, de totale eventuele achtergelaten schulden van de erflater en de kosten die voortvloeien uit de vereffening van een nalatenschap. Tot de bezittingen, die voor verdeling nalatenschap in aanmerking komen behoren alle roerende en onroerende goederen van de overledene, maar ook banktegoeden en aandelen.

Problemen bij verdeling nalatenschap

Er zijn situaties waarin er ondanks goede bedoelingen problemen kunnen ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap. Om escalatie te voorkomen is het mogelijk om tijdig een mediator in te schakelen, die gesprekken over de verdeling van de nalatenschap kan begeleiden zonder daarbij partij te kiezen. Is het echt onmogelijk om er met de erfgenamen onderling uit te komen, dan kan de rechter worden ingeschakeld door de erfgenamen om een verdeling van de nalatenschap af te dwingen.

Verdeling nalatenschap
4 4 stem[men]