Verblijvingsbeding

Ongehuwd samenwonenden, die ook geen geregistreerd partnerschap hebben, kunnen bij het overlijden van de partner met een vervelende situatie te maken krijgen. Als er geen testament aanwezig is en een samenlevingscontract met verblijvingsbeding dat voor of na 2003 is opgesteld ontbreekt ook, dan gelden de wettelijke bepalingen van het erfrecht. Een verblijvingsbeding kan voor ongehuwd samenwonende in elk geval zekerheid bieden omtrent de positie van de achterblijvende partner.

Verblijvingsbeding in testament

Partners die ongehuwd samenwonen, kunnen een testament laten opstellen door de notaris, waar een verblijvingsbeding in is opgenomen. Het verblijvingsbeding zorgt er voor dat na het overlijden van een van de partners, de gemeenschappelijke bezittingen volledig aan de andere partner zullen toebehoren.

Er zijn veel samenwonenden, die voor de wijziging van het erfrecht in 2003 in een samenlevingscontract al een verblijvingsbeding hebben opgenomen. Voor deze groep samenwonenden geldt, dat het verblijvingsbeding nog steeds van kracht is. De positie van de partner blijft dan ook nu nog van kracht, hoewel de nalatenschap wel mogelijk op een andere wijze zal worden afgehandeld op basis van het nieuwe erfrecht.

In het testament kunnen ook verdere bepalingen worden opgenomen omtrent de toewijzing van privégoederen van de ene partner aan de andere partner na het overlijden.

Verblijvingsbeding voor gemeenschappelijk eigendom

Het verblijvingsbeding heeft in principe alleen betrekking op het gemeenschappelijke eigendom van samenwonenden als het verblijvingsbeding in een samenlevingscontract is opgenomen. In die situatie zullen de goederen, die tot het privé eigendom van de overleden partner behoren, bijvoorbeeld een schenking van ouders, geen eigendom worden van de andere partner.

Dit kan ondervangen worden door een testament met verblijvingsbeding op te laten stellen, waarbij de partners elkaar tot erfgenaam aanmerken. Voor samenwonenden is het altijd van belang om met extra zorg naar de gevolgen van het overlijden van de partner te kijken. Er zijn teveel mensen die samenwonen zonder enige vorm van samenlevingscontract met verblijvingsbeding laat staan met een testament, waarin partners elkaars erfgenamen worden.

Er kunnen veel problemen met de afhandeling van de erfenis van de partner worden voorkomen door advies te vragen bij een notaris over de mogelijkheden en te ondernemen stappen als het opstellen van een samenlevingscontract en testament. Wordt er niets ondernomen op dit gebied, dan treedt het erfrecht in werking, waarbij de erfgenamen wettelijk bepaald zijn.

Dit kan dus betekenen dat erfgenamen hun deel van de woning willen opeisen als het huis op naam van beide partners staat. Een noodgedwongen verkoop van het huis om het erfdeel te kunnen uitbetalen aan de erfgenamen behoort dan tot de scenario’s. Een verblijvingsbeding voorkomt dit soort problemen.

Verblijvingsbeding
3.9 13 stem[men]