Overdracht huis

Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract is er nog geen sprake van een daadwerkelijke overdacht van het huis. Eerst zal de financiering voor het huis nog geregeld moeten worden en kunnen eventuele ontbindende voorwaarden nog leiden tot het einde van voorlopig koopcontract. Op het moment dat al deze zaken zijn geregeld en er geen ontbindende voorwaarde meer is, dan kan de overdracht van het huis feitelijk vorm krijgen door de notaris in te schakelen.

Controle voor overdracht huis

Voordat de overdracht van het huis aan de koper zal plaatsvinden door dat beide partijen de leveringsakte ondertekenen, zal er eerst nog een voorinspectie van het huis kunnen plaatsvinden. Op die manier kan de koper zich ervan vergewissen dat het huis in dezelfde staat is als ten tijde van de bezichtiging en ondertekenen van het voorlopig koopcontract.

Ook kan de koper nagaan of de roerende zaken, die bij de koop zijn ingesloten aanwezig zijn in de woning. Het is belangrijk om van het recht op controle gebruik te maken, zodat veranderingen of het niet nakomen van afspraken ten aanzien van de roerende goederen tijdig worden gesignaleerd.

Sleutelverklaring voor overdracht huis
De eigenaar van het huis zal voor het ondertekenen van de leveringsakte bij de notaris het huis moeten hebben verlaten. Het komt vaker voor dat het huis al enige tijd voor de overdracht van het huis leegstaat, omdat de eigenaar bijvoorbeeld al zijn intrek heeft genomen in een andere woning. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid voor het tekenen van een sleutelverklaring voordat de overdracht van het huis heeft plaatsgevonden.

De sleutelverklaring geeft de koper van het huis het recht om het huis binnen te gaan voordat de overdracht van het huis daadwerkelijk gebeurd is. De koper heeft op dat moment nog geen rechten, maar kan in overleg met de eigenaar bijvoorbeeld al wel beginnen met de voorbereidingen om het huis op te knappen. Het is niet aan te raden om met de sleutelverklaring, maar voor de overdracht van het huis, al met een verbouwing te beginnen.

In feite geeft de sleutelverklaring alleen maar het recht om het huis te betreden, dus daar moet wel rekening mee gehouden worden.

Overdracht huis bij de notaris

Er wordt een datum afgesproken met de notaris waarop de overdracht van het huis rechtmatig zal worden door het ondertekenen van beide partijen van de leveringsakte en door de koper van de hypotheekakte. De datum voor de overdracht van het huis kan in overleg met koper en verkoper geschieden.

Bij deze officiële overdracht van het huis zal de verkopende partij de sleutels van de woning overhandigen aan de koper en zal de notaris nog zorgen voor een inschrijving van de akten in de registers. Overigens heeft de koper het recht om de notaris te kiezen, die bij de overdracht van het huis aanwezig zal zijn.