Koopproces

Bij het zoeken naar een huis op de woningmarkt is er altijd sprake van een koopproces, dat pas echt vorm begint te krijgen bij het bieden op een huis. Dit onderdeel van het koopproces is natuurlijk erg belangrijk, want zodra het bod aanvaard is zal er een grote stap zijn genomen naar de overdracht van de woning.

Koopproces en bieden op een huis

Aan het koopproces gaat natuurlijk eerst een bezichtiging van de woning vooraf, waar er wel of niet een bod kan worden uitgebracht op het huis. Het bieden op een huis is een vak apart en er zijn dan ook een aantal aspecten waarmee rekening gehouden kan worden. Het zonder meer akkoord gaan met de vraagprijs zal dan ook zelden gebeuren.

Het komt eerder voor dat er tijdens het koopproces van een huis wordt onderhandeld door beide partijen over de vraagprijs van de woning. De onderhandelingen kunnen enige tijd in beslag nemen, maar het kan ook voorkomen dat een eerste bod al direct wordt geaccepteerd door de verkopende partij. Als het bod is aanvaard door de verkopende partij, dan volgt de volgende stap in het koopproces namelijk het tekenen van het voorlopig koopcontract.

Koopproces en voorlopig koopcontract

Zodra beide partijen het eens zijn geworden over de te betalen prijs, kan er een voorlopig koopcontract worden opgesteld. Afgezien van het ondertekenen van het koopcontract heeft de koper altijd recht om van de koop af te zien tijdens de wettelijke bedenktermijn. Het voorlopig koopcontract en de inhoud ervan zal als onderdeel van het koopproces hier uitgebreid aan de orde komen en ook wordt er verder ingegaan op de wettelijke bedenktermijn voor de koper.

Taxatie en financiering tijdens koopproces

Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract en na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn is er weer een nieuwe fase aangebroken in het koopproces. Er zal namelijk een financiering moeten worden geregeld voor het huis. Om de financiering van het huis te kunnen regelen zal er een taxatie plaats moeten vinden en een hypotheek geregeld moeten worden. De taxatie vormt weliswaar een klein onderdeel van het koopproces, maar kan in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld als er een bouwtechnische keuring heeft plaatsgevonden, verrassend uitpakken. De taxatie kan als basis gebruikt worden voor het aanvragen van een financiering van het huis.

Het is belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan in deze fase van het koopproces, want de financiering wordt vaak voor een termijn van dertig jaar aangegaan. De tijd nemen voor het zoeken naar de juiste financiering, kan uiteindelijk veel geld besparen. De taxatie en financiering zullen hier worden besproken en in het andere deel op de website zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de hypotheken.