Notaris

De notaris kan bij het opstellen van een voorlopige koopakte al een rol spelen, maar voor de feitelijke eigendomsoverdracht van de woning komt de notaris aan het einde van het proces van het kopen van een woning in zicht. De overdracht van het huis kan namelijk alleen maar plaatsvinden in aanwezigheid van een notaris. Voor de feitelijke overdracht van het huis zal de notaris onder meer een leveringsakte opstellen, zodat de nieuwe eigenaar over een eigendomsakte van het huis kan beschikken. Voor het bekrachtigen van de overeenkomst tot hypotheek zal de notaris een hypotheekakte opstellen en ook deze zal in het bijzijn van de notaris ondertekend moeten worden.

Overdracht van het huis

Nadat de voorlopige koopovereenkomst is getekend en de financiering van het huis in de vorm van een hypotheek is geregeld, begint de rol van de notaris bij het kopen van een woning pas echt. De notaris zal namelijk aan de hand van de aangeleverde stukken met betrekking tot het eigendom van de woning en de overeenkomst voor het afsluiten van de hypotheek conceptakten opstellen.

Het proces van overdracht van het huis en de rol van de notaris zal hier verder worden besproken, waarbij er ook aandacht zal zijn voor het maken van een keuze voor een notaris. Zo zal er onder meer antwoord worden gegeven op de vraag welke partij de keuze voor een notaris mag bepalen bij het kopen van een woning.

Notaris en de conceptakten

Nadat de notaris de gegevens heeft ontvangen, zal deze zich bezig gaan houden met het opstellen van de gegevens, die in de concept leveringsakte en concept hypotheekakte zullen worden opgenomen. De partijen krijgen uiteraard een afschrift van het concept om na te kijken of de gegevens kloppen. Zodra de conceptakten zijn beoordeeld en goedgekeurd door de cliënten zal de notaris zich gaan bezighouden met de definitieve leveringsakte en hypotheekakte.

Na de ondertekening van de leveringsakte en de hypotheekakte zal de notaris zorgen dat de akten worden ingeschreven in de betreffende kadasters. Aan het inschrijven van de akten in het kadaster zijn kosten verbonden, maar deze kosten zal de notaris doorberekenen in het de rekening.

Kosten notaris

De notaris zal voor het verlenen van zijn diensten met betrekking tot het opstellen van de conceptakten en definitieve akten tot eigendomsoverdracht en hypotheekovereenkomst kosten in rekening brengen. Er gelden al lange tijd geen vaste tarieven meer voor notarissen, zodat de in rekening te brengen kosten in hoogte per notaris kunnen verschillen. Het kan daarom raadzaam zijn om bij de keuze voor een notaris rekening te houden met de kosten en tarieven die gehanteerd worden. Overigens zijn de kosten van de notaris voor een groot deel fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.