Hypotheekakte

Het kopen van een woning kan in de meeste gevallen alleen gerealiseerd worden door een financiering te regelen zoals een hypotheek. Om de overeenkomst van de hypotheek rechtsgeldend te maken, zal deze vorm moeten krijgen in een hypotheekakte. De hypotheekakte wordt door de notaris opgesteld en vervolgens ingeschreven.

Hypotheekakte tekenen

Naast het opstellen van een leveringsakte is het ook de taak van een notaris om een hypotheekakte op te stellen. Ook voor de hypotheekakte geldt dat er eerst een concept hypotheekakte wordt opgesteld, die ter controle naar de koper van de woning wordt verzonden. Zowel de koper van de woning als de financier zullen de hypotheekakte moeten ondertekenen.

In de praktijk zal de notaris de financier vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de hypotheekakte, zodat de financier zelf niet aanwezig zal zijn bij de ondertekening van de hypotheekakte op het moment dat de koper deze in het bijzijn van de notaris zal tekenen. De hypotheekakte zal na ondertekening nog door de notaris worden ingeschreven in het hypothekenregister.

Inhoud van de hypotheekakte

In de hypotheekakte zijn de voorwaarden opgenomen waaronder het recht van hypotheek verstrekt wordt. Uit de inhoud van de hypotheekakte kan onder meer worden opgemaakt welk bedrag er aan hypotheek is verstrekt, maar ook zal vermeld worden welke wijze van aflossing er is overeengekomen en tegen welk rentepercentage dat zal geschieden. Verder wordt de looptijd van de hypotheek vermeld en ook wordt er in opgenomen voor welke periode de rente is vastgesteld.

Eventueel kunnen deze voorwaarden naast de hypotheekakte in onderhandse stukken worden opgenomen. Andere voorwaarden, die in de hypotheekakte kunnen worden opgenomen zijn de verplichting om de woning te verzekeren tegen brand door middel van de zogenaamde opstalverzekering. Door het afsluiten van een dergelijke verzekering heeft de financier de garantie dat de hypotheekschuld wordt afgelost als de woning zal afbranden. Verder zal de bepaling van het recht van parate executie in de hypotheekakte worden vermeld.

Dit betekent dat als de verplichtingen ten aanzien van de hypotheek zoals de aflossing, niet worden nagekomen, de hypotheekverstrekker de woning in het openbaar kan verkopen. De financier zal in dat geval de openstaande schuld kunnen voldoen met de opbrengst uit de openbare verkoop van de woning, dat ook wel een veiling wordt genoemd.

Kosten hypotheekakte

Voor het opstellen van de hypotheekakte worden door de notaris kosten in rekening gebracht. Bij de keuze voor een notaris kan er rekening worden gehouden met de hoogte van de tarieven, die daarvoor door het notariskantoor worden gehanteerd. Voor meer informatie over de kosten van de notaris kan het onderdeel kosten notaris doorgenomen worden.