Kosten notaris

Voor het kopen van een woning is het inschakelen van een notaris noodzakelijk. Uiteraard zijn er de kosten notaris, waar dan rekening mee gehouden moet worden voor onder meer het opstellen van de leveringsakte en de hypotheekakte. Aan de andere kant zijn er een aantal kosten van de notaris, die in mindering gebracht kunnen worden op aangifte voor de inkomstenbelasting.

Hoogte van de kosten notaris

De koper van de woning heeft het recht om een notaris naar keuze uit te zoeken, die de leveringsakte en de hypotheekakte kan opstellen. In zoverre heeft de koper dus zelf invloed op de hoogte van de kosten van de notaris. De kosten van de notaris voor het kopen van een woning kunnen namelijk verschillen per notaris of notariskantoor. Er geldt namelijk geen vast tarief meer, die door de notarissen gehanteerd worden en door de vrijlating van de tarieven zijn er verschillen ontstaan en zijn de kosten van de notaris niet meer gelijk.

Het voordeel voor de koper is dat deze rekening kan houden met de hoogte van de kosten. De koper kan dus op zoek gaan naar een notaris, die lage kosten in rekening brengt voor het opstellen van een leveringsakte en de hypotheekakte.

Aftrekbare kosten notaris

De kosten notaris kunnen eventueel voor een eenmalige fiscale aftrek in aanmerking komen. Een deel van de kosten notaris is echter niet aftrekbaar. De kosten notaris voor een hypotheekakte zijn bijvoorbeeld wel aftrekbaar, maar de kosten notaris voor de leveringsakte om het eigendom van een woning af te dragen zijn weer niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Overigens zal op de eindafrekening van de notaris een duidelijk overzicht staan van de kosten notaris met vermelding welke kosten voor fiscale aftrek in aanmerking komen. Bovendien komt het ook vaak voor dat de kosten van de makelaar vermeld staan op het rekeningoverzicht van de notaris en dat geldt ook voor het afsluiten van de hypotheek zoals de afsluitprovisie. Ook deze kosten zijn vermeld op de eindafrekening van de notaris.

Bijkomende kosten notaris

Naast de kosten van de notaris voor het verlenen van zijn diensten, is er ook nog sprake van een aantal bijkomende notariskosten. Voor het inschrijven van de leveringsakte bij het Kadaster wordt namelijk een vast tarief gerekend en dat geldt ook voor het inschrijven van de hypotheekakte.

De kosten notaris kunnen per onderdeel zoals het opstellen van een hypotheekakte in een tarief bekend worden gemaakt, zodat er sprake is van een vast tarief. Het is echter ook mogelijk dat de kosten notaris worden aangegeven binnen een bepaalde marge en er pas aan het einde van de werkzaamheden een definitief tarief kan worden vastgesteld.