Hypotheken vergelijken

Voor de financiering van een woning is het belangrijk om de hypotheken te vergelijken. Het afsluiten van een hypotheek is namelijk een overeenkomst voor een lange periode en het is dan ook aan te raden om de gevolgen van de verschillende hypotheken voor de maandlasten met elkaar te vergelijken.

Vorm van hypotheken vergelijken
Hypotheken vergelijken kan op verschillende manieren. Een van de mogelijkheden is om eerst de verschillende hypotheekvormen met elkaar te gaan vergelijken. Een aflossingsvrije hypotheek heeft bijvoorbeeld weer hele andere consequenties als een spaarhypotheek en dat geldt niet alleen voor de maandlasten tijdens de looptijd, maar ook voor de gevolgen ten aanzien van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd.

Het is dus aan te raden bij de vormen van hypotheken vergelijken niet alleen naar de directe gevolgen te kijken van de hypotheek, maar ook de gevolgen aan het einde van de looptijd daarin mee te nemen.

Rente van hypotheken vergelijken

Bij hypotheken vergelijken kan er verder rekening worden gehouden met de rente van de hypotheek. Naast het vergelijken van de gevolgen van een variabele rente of vaste rente is het ook aan te raden om de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de variabele rente te bekijken, want ook binnen de variabele rentevorm kunnen er verschillende percentages gehanteerd worden door de banken.

Dat geldt natuurlijk ook voor het rentepercentage van de vaste rente. Door de rente van hypotheken met elkaar te vergelijken kan er uiteindelijk veel financieel voordeel behaald worden ten aanzien van de maandelijkse lasten. Bij een hoog rentepercentage zullen de maandlasten hoger zijn als bij een laag rentepercentage. Door middel van de rente van hypotheken met elkaar te vergelijken, wordt er inzicht verkregen in de verschillen en in de financiële gevolgen van de rentevormen.

Offerte hypotheken vergelijken

Het is natuurlijk mogelijk om basis van alle verzamelde informatie over de verschillende hypotheekvormen en rentevarianten een onderscheid te maken en op basis daarvan de hypotheken met elkaar te vergelijken. De meest concrete vergelijking van hypotheken kan gemaakt worden door het aanvragen van persoonlijke hypotheekoffertes. De offerte voor een hypotheek wordt namelijk afgestemd op de individuele situatie, zodat er inzicht ontstaat in de gevolgen.

Door nu meerdere offertes aan te vragen is het mogelijk om een concrete vergelijking te gaan maken tussen de hypotheken. Als er uiteindelijk een keuze is gemaakt voor een van de hypotheekoffertes, dan kan de aanvraag concreet worden gemaakt door de benodigde gegevens zoals werkgeversverklaring, kopie identiteitsbewijs en inkomstenbewijzen mee te zenden met de ondertekende offerte. Vervolgens zal de bank de aanvraag voor de hypotheek beoordelen en na goedkeuring zullen de gegevens naar de notaris worden doorgezonden, die de hypotheekakte dan kan opstellen.

De hypotheekakte kan overigens bij de notaris tegelijk met de leveringsakte van de woning worden getekend.