Hypotheekgarantie

De hypotheekgarantie is de benaming van de feitelijke Nationale Hypotheek Garantie voor huiseigenaren. Door bij het kopen van een woning voor Nationale Hypotheek Garantie te kiezen wordt er op een verantwoorde en veilige manier gebruik gemaakt van een betrouwbare financieringsmogelijkheid voor de woning. De hypotheekgarantie is de garantie die wordt gegeven voor het afsluiten van een hypotheek met NHG voor het kopen van een woning.

Betekenis hypotheekgarantie
De hypotheekgarantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het kenmerk van de hypotheekgarantie is dat bij een eventuele gedwongen verkoop van de eigen woning, de eigenaar niet met een restschuld blijft zitten. Als er aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen namelijk garant staan voor de hypotheekschuld bij gedwongen verkoop van de woning.

Er kunnen bijvoorbeeld betalingsproblemen ontstaan met betrekking tot de aflossing van de hypotheek als gevolg van blijvende arbeidsongeschiktheid. Als de woning gedwongen verkocht moet worden en er blijft nog en restschuld over, dan zal deze worden voldaan door het Waarborgfonds. Het schuldbedrag kan vervolgens door het Waarborgfonds worden kwijtgescholden als blijkt dat er geen schuld bestaat aan de gedwongen verkoop.

Voorwaarden hypotheekgarantie

Om voor de hypotheekgarantie in aanmerking te komen, zal er moeten worden voldaan aan de gestelde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de hypotheek voor het kopen van de woning niet meer mag bedragen dan 350.000 euro. Dat betekent dus dat de koopsom van de bestaande woning niet boven de 312.500 euro mag uitkomen, want ook de kosten koper worden meegefinancierd in het hypotheekbedrag.

Een andere voorwaarde is dat als er een aflossingsvrije hypotheek is afgesloten, deze niet meer mag bedragen dan vijftig procent van de waarde van de woning. Ook zal er bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel worden nagedaan of er voldoende kredietwaardigheid is. Verder zal de woning als hoofdverblijf moeten dienen en zal er een onafhankelijk taxatierapport moeten worden opgesteld.

Kosten en voordelen hypotheekgarantie

Kiezen voor de hypotheekgarantie betekent dat er eenmalig kosten over het totale hypotheekbedrag betaald moeten worden. Deze kosten bedragen 0,55 procent van het bedrag aan hypotheek. Overigens zijn de kosten om hypotheekgarantie te verkrijgen fiscaal aftrekbaar. De kosten van de hypotheekgarantie vallen weer weg door het voordeel dat er mee gehaald kan worden. Zo zal bij een hypotheek met hypotheekgarantie een rentekorting worden gegeven.

Deze rentekorting kan wel oplopen tot 0,8 procent en wordt gegeven door de banken, omdat deze verzekerd zijn van terugbetaling van de hypotheekschuld als er sprake is van Nationale Hypotheek Garantie. De hypotheekgarantie kan bij elke bank worden aangevraagd, waar de reguliere hypotheek voor het kopen van de woning ook wordt aangevraagd.