Wanneer een boedelnotaris

Wanneer een boedelnotaris wordt ingeschakeld hangt af van de omstandigheden. Veelal zien dat een boedelnotaris wordt benoemd bij:

  • een nalatenschap waar de erven geen overeenstemming hebben en geen contact met elkaar willen
  • een erfenis waarin veel moet worden uitgezocht om de omvang van de nalatenschap vast te stellen
  • een erfenis die beneficiair is aanvaard