Werkzaamheden boedelnotaris

Onder de werkzaamheden van een boedelnotaris vallen naast zijn regietaken alle taken en opdrachten, waar de erfgenamen of de executeur heb specifiek de opdracht tot hebben gegeven.

Wat doet een boedelnotaris

Tot deze werkzaamheden kunnen vallen het opstellen van de verklaring van erfrecht, het opstellen van de verklaring van executele, maar een de adviesfunctie aan de executeur en/of de erfgenamen.