Akte van verdeling via boedelnotaris

Wanneer wordt een akte van verdeling via de boedelnotaris opgemaakt? In bepaalde gevallen is een akte van verdeling verplicht en in andere gevallen kan het verstandig zijn om deze akte op te laten maken.

Een akte van verdeling is verplicht als:

  • als een van de erfgenamen minderjarig is
  • als een van de erfgenamen onder bewind is gesteld
  • als er onroerende zaken verdeeld dienen te worden