Functie boedelnotaris

Wat is de functie van een boedelnotaris? Een boedelnotaris zorgt voor de regievoering bij de afhandeling van de nalatenschap. Niet elke nalatenschap zal een boedelnotaris kennen. Een boedelnotaris wordt vaak aangesteld als het gaat om een omvangrijke erfenis waar nog veel uitzocht moet worden.

Maar ook als er sprake is van een slechte relatie tussen erfgenamen onderling. Ook als er benificiair aanvaard is of als er geen executeur is vastgesteld, wordt er vaker gekozen voor een boedelnotaris.