Aanstellen boedelnotaris

Het aanstellen van de boedelnotaris kan op verzoek van verschillende partijen gebeuren.

Benoeming boedelnotaris

Een boedelnotaris kan benoemd worden door:

  • de erflater;
  • de erfgenamen;
  • een vereffenaar die door de rechter is benoemd
  • de executeur

Mag een executeur de boedelnotaris aanwijzen?

Een zogenaamde 2 sterren executeur, een beheersexecuteur mag een boedelnotaris aanwijzingen. Zonder toestemming van de executeur kunnen de erfgenamen zelf niet besluiten een boedelnotaris aan te wijzen. Uiteraard zullen in praktijk de erfgenamen en de executeur een eventuele boedelnotaris in gezamenlijk overleg aanstellen.