Boedelnotaris en de vereffenaar

De termen boedelnotaris en vereffenaar komen vooral naar voren bij benifiaire aanvaarding van een erfenis. Als erfgenamen besluiten om beneficiair te aanvaarden, dan zijn de erfgenamen verplicht om samen als vereffenaar op te treden.

Boedelnotaris versus vereffenaar

Een vereffenaar kan besluiten om een boedelnotaris aan te stellen. De functie van deze boelnotaris is dan die van een deskundig raadgever. De taken van een vereffenaar en die van een boedelnotaris zijn niet verenigbaar. Een notaris kan dus niet en boedelnotaris zijn en vereffenaar.