Wat is een boedelnotaris

Wat is een boedelnotaris? Een notaris kan optreden als boedelnotaris bij de afwikkeling van een erfenis en als dat het geval is meldt hij zich bij het boedelregister van de rechtbank als boedelnotaris aan.

Definitie en betekenis boedelnotaris

Wikipedia geeft na volgende omschrijving.  Als een notaris met de afwikkeling van een opengevallen erfenis wordt belast noemt men deze vaak de boedelnotaris. Dat is echter niet altijd de juiste term. De wet heeft het slechts in bepaalde gevallen over de boedelnotaris. Via het boedelregister kan worden achterhaald welke notaris is betrokken bij de afwikkeling van een bepaalde nalatenschap. Dat hoeft dus niet altijd een boedelnotaris te zijn.

De boedelnotaris verdeelt niet, maar adviseert daarbij. Als de erfgenamen dat willen of als het testament dat zo bepaalt, is de boedelnotaris de persoon die een boedelbeschrijving maakt en waar nodig overlegt met de kantonrechter. Als er een executeur testamentair is aangesteld, kan ook hij de boedelbeschrijving maken en is er geen boedelnotaris nodig.

Boedelnotaris in de wet

De boedelnotaris is slecht zeer beperkte mate opgenomen in de wet. Zijn taken en werkzaamheden vloeien ook vooral voort uit de opdrachten, die hij heeft ontvangen van de executeur en/of de erfgenamen.

Wanneer een boedelnotaris

Een boedelnotaris zien we vaak bij:

  • Een grote erfenis waarbij veel in kaart moet worden gebracht;
  • Als er ruzie is;
  • Als de executeur een boedelnotaris inschakelt;
  • Als een erfenis beneficiair wordt aanvaard;
  • Als er geen executeur testamentair is en een meerderheid van de erfgenamen een boedelnotaris wil aanstellen.

Desgewenst kan een tweede boedelnotaris worden ingeschakeld.