Boedelomschrijving door boedelnotaris

Wat is een boedelomschrijving door de boedelnotaris. Een boedelomschrijving door een boedelnotaris wijkt niet af van die van een gewone notaris.

Boedelomschrijving

De boedelbeschrijving is opsomming alsmede een waardering van al hetgeen in de nalatenschap valt. Om goederen met een geldwaarde eerlijk te verdelen, maakt u een boedelbeschrijving. In sommige gevallen is zo’n boedelbeschrijving zelfs verplicht. Namelijk:

  • Als één van de erfgenamen minderjarig is.
  • Als één van de erfgenamen onder curatele staat of failliet is.
  • Als één van de erfgenamen beneficiair heeft aanvaard.

In deze gevallen moet u de nalatenschap laten taxeren en maakt de notaris een officiële boedelbeschrijving. Vervolgens maakt de notaris een akte van verdeling en moet de kantonrechter die verdeling goedkeuren.

Welke bezittingen tellen mee?

Eigenlijk tellen alle bezittingen van enige waarde mee in de nalatenschap. Spullen die haast niets meer waard zijn, zoals een oude bank of kleding, hoeft u niet te taxeren, maar wel:

  • saldo van bank- en girorekeningen;
  • huis;
  • auto, motor, boot, caravan;
  • sieraden;
  • schilderijen, kunstvoorwerpen;
  • antiek meubilair.