Taken van een boedelnotaris

Een boedelnotaris heeft naast zijn regiefunctie ook veelal aanvullende taken, die zijn opgedragen door de executeur of door de erfgenamen.

Wat zijn de taken van een boedelnotaris

De taken van een executeur kunnen zijn o.a.