Boedelnotaris en de executeur

De boedelnotaris en de executeur hebben beiden een andere rol in de afwikkeling van de nalatenschap. De boedelnotaris heeft in eerste instantie een regiefunctie, welke veelal wordt aangevuld met aanvullende taken. De executeur heeft de nalatenschap onder zijn beheer.