Boedelnotaris en het boedelregister

Het boedelregister is een openbaar register dat wordt beheerd en bijgehouden door de griffiers van de rechtbanken.

Register boedelnotaris

Een boedelnotaris of ook een betrokken notaris dient zich in dit boedelregister laten inschrijven. Alle zaken die van belang zijn worden opgenomen in de het boedelregister. Iedereen kan dus ook opvragen bij de griffier wie de boedelnotaris is, of de erfenis beneficiair aanvaard is of dat de erfgenamen hebben besloten de erfenis te verwerpen.

De boedelnotaris, boedelregister en de wet

De verplichting om de boedelnotaris en andere feiten vast te leggen is wettelijk bepaald en ook in de wet vastgelegd.