Verschil betrokken notaris en boedelnotaris

Wat is het verschil tussen een gewone notaris en een boedelnotaris? De overeenkomst is in ieder geval dat zij zich beiden dienen in te schrijven in het boedelregister.

Betrokken notaris

Een betrokken notaris heeft slechts een beperkte rol en zal slechts enkele taken uitvoeren ten behoeve van de nalatenschap. Taken kunnen o.a. zijn:

 • opstellen van een verklaring van erfrecht
 • opstellen van een verklaring van executele

Boedelnotaris

De rol van een boedelnotaris is veel uitgebreider dan die van de betrokken notaris. Een boedelnotaris heeft een echte regiefunctie in de afhandeling van de nalatenschap. De boedelnotaris kan pas aan de slag zodra hij hiervoor de opdracht heeft gekregen.

Behalve een regiefunctie kan de boedelnotaris ook de opdracht hebben gekregen voor bijv. de onderstaande taken:

 • uitzoeken wie de erfgenamen zijn
 • opstellen van de verklaring van erfrecht
 • opstellen van de verklaring van executele
 • opstellen aangifte erfbelasting (aangifte successierecht)
 • afwikkelen nalatenschap
 • de rekening en verantwoording opstellen van de nalatenschap
 • afhandelen van de uitkeringslijst door de legaten uit te keren, erfgenamen te voldoen en banktegoeden uit te keren.
 • opstellen van de akte van verdeling
 • notarieel passeren van de akte van verdeling

In veel gevallen zal een boedelnotaris een boedelbeschrijving maken, schuldeisers oproepen, een verdelingsakte opmaken en de aangifte erfbelasting verzorgen. Een boedelnotaris en een executeur moeten goed samenwerken. De executeur heeft namelijk het beheer over de nalatenschap