Bevoegdheden boedelnotaris

Welke bevoegdheden heeft een boedelnotaris? Een boedelnotaris heeft in de afhandeling van de nalatenschap enkel een regie functie. Hij staat o.a. partijen met raad en daad bij.

Daarnaast kan de boedelnotaris de opdracht gekregen hebben om verschillende taken uit voeren, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de verklaring van erfrecht.