Ontslag boedelnotaris

Kan een boedelnotaris worden ontslagen door de erfgenamen? In principe kan het ontslag van een boedelnotaris niet door een individuele erfgenaam worden aangevraagd.

Vervanging boedelnotaris

Het vervangen van een boedelnotaris is zoals gezegd niet mogelijk. Wel is het mogelijk dat de erfgenamen een tweede boedelnotaris aanstellen.