Boedelnotaris bij echtscheiding

Wanneer is er sprake van een boedelnotaris bij echtscheiding? Een rechter kan een uitspraak hebben gedaan over de verdeling van het vermogen van echtelieden bij echtscheiding. Om te zorgen dat deze verdeling ook uitgevoerd wordt kan een boedelnotaris worden aangesteld.

Keuze boedelnotaris bij echtscheiding

In beginsel mogen beide partijen zelf een keuze maken in de notaris die zal worden aangesteld als boedelnotaris. Mochten partijen hierover geen overeenstemming bereiken, dan zal de rechter een boedelnotaris aanwijzen.