Bouwkundige keuring

De bezichtiging van een woning kan een aantal vragen doen oproepen bij potentiële kopers over bijvoorbeeld de staat van de woning. Een bouwkundige keuring laten uitvoeren kan daarover helderheid verschaffen. Een lekkage, houtworm of andere verborgen gebreken zijn niet altijd waar te nemen. Een bouwkundige keuring zal niet alleen inzicht verschaffen in de aanwezigheid van de gebreken, maar ook in de kosten van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.

Bouwkundige keuring uitvoeren

Het uit laten voeren van een bouwkundige keuring wordt zeker aangeraden bij een oudere woning, maar ook voor meer recent gebouwde woningen kan een bouwkundige keuring geschikt zijn. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een deskundig bedrijf en in combinatie met een taxatierapport van de woning een helder beeld geven van de reële waarde van de woning.

De uitkomst van een bouwkundige keuring kan er toe leiden dat de potentiële kopers afzien van de koop, omdat er bijvoorbeeld te hoge kosten gepaard gaan met het herstel van de gebreken. Aan de andere kant kan een bouwtechnische keuring ook de onderhandelingspositie over de vraagprijs van de woning verstevigen. Als namelijk blijkt dat er gebreken zijn, die in het bouwtechnisch rapport worden vastgesteld, dan kunnen de potentiële kopers dit gebruiken om een onderbouwd lager bod uit te brengen op de woning dan waar de vraagprijs op is gesteld.

Inhoud bouwkundige keuring

Voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring wordt de werkelijke staat van de woning beoordeeld. In het rapport van de bouwkundige keuring zullen dan ook bepaalde punten worden opgenomen zoals een overzicht van eventuele gebreken, inzicht in het achterstallig onderhoud en helderheid over de herstelkosten.

Naast de weergave van de directe kosten, die met de herstelwerkzaamheden gepaard gaan, wordt er ook inzicht gegeven in mogelijke toekomstige kosten als gevolg van de huidige staat van de woning. Naast dat kopers een bouwkundige keuring kunnen aanvragen, is het ook mogelijk dat er al een bouwkundige keuring is uitgevoerd in opdracht van de verkopende partij. De verkopende partij kan dan de bouwtechnische keuring gebruiken om de vraagprijs te kunnen onderbouwen.