Wat is een voorlopig koopcontract?

In tegenstelling tot hetgeen het lijkt te betekenen, is er niets vrijblijvend aan de term voorlopig bij een voorlopig koopcontract. De term voorlopig koopcontract heeft te maken met de het feit dat er nog ontbindende voorwaarden actief zijn. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is het voorbehoud van financiering.