Hoe vind je een goede taxateur

Belangrijk is dat je eerst bij je geldverstrekker navraagt of je gerechtigd bent een willekeurige taxateur te vragen. Er zijn voldoende gevallen bekend waarbij de geldverstrekker het rapport niet wil accepteren van een taxateur, die zij niet kent.

Wat in ieder geval veelal het geval is is dat het een lokale taxateur moet zijn. Vraag eerst even na bij je geldverstrekker.

Wat is een voorlopig koopcontract?

In tegenstelling tot hetgeen het lijkt te betekenen, is er niets vrijblijvend aan de term voorlopig bij een voorlopig koopcontract. De term voorlopig koopcontract heeft te maken met de het feit dat er nog ontbindende voorwaarden actief zijn. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is het voorbehoud van financiering.