Leveringsakte

Voor het tekenen van de leveringsakte bij de notaris om de eigendomsoverdracht van de woning te bewerkstelligen, gaat er een grondig onderzoek aan vooraf, dat door de notaris uitgevoerd wordt. Pas nadat het onderzoek is afgerond zal de notaris voorbereidingen treffen om het concept van de leveringsakte op te stellen.

Onderzoek voor leveringsakte

Het is de taak van de notaris om een uitgebreid onderzoek te doen voordat het concept van de leveringsakte wordt opgesteld. Er zal onder meer onderzoek gedaan worden naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om het eigendom te verkopen en naar eventuele verplichten die gekoppeld zijn aan het eigendom van de woning. Daarnaast zal de notaris er op toe zien dat beide partijen voldoen aan de verplichtingen die in het voorlopig koopcontract zijn opgenomen zoals het leveren van de woning door de verkoper en de verplichting van de koper om de koopsom tijdig te voldoen.

De notaris zal voor het opstellen van de leveringsakte verder onderzoek doen naar de eigendomsakte van de verkoper zoals controleren wanneer en op welke wijze het eigendom van de woning is verworven. Ook zal de notaris voor het opstellen van de leveringsakte bij het Kadaster nagaan welke tenaamstelling er aan het eigendom is gekoppeld. Verder zal de identiteit van zowel de verkoper als de koper gecontroleerd worden aan de hand van de identiteitsbewijzen.

Zo zijn er een vast aantal punten, die door de notaris voor het opstellen van de leveringsakte worden gecontroleerd en nagelopen. Nadat het onderzoek is afgerond kan het concept voor de leveringsakte worden opgesteld en naar de verkoper en koper ter controle worden toegezonden.

Leveringsakte tekenen

De leveringsakte zal door drie partijen ondertekend worden, namelijk door de verkoper van de woning, door de notaris en door de koper van de woning. Met het tekenen van de leveringsakte wordt het eigendom officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de woning.

De inhoud van de leveringsakte is gebaseerd op hetgeen er in de voorlopige koopovereenkomst is opgenomen en eventuele onvolkomenheden of onvolledigheden zullen daarbij in een eerder stadium al door de notaris zijn gesignaleerd. Met het tekenen van de leveringsakte is het koopproces van de woning nog niet helemaal afgerond.

De notaris zal er nog voor moeten zorgen dat er een afschrift van de leveringsakte zal worden ingeschreven in de betreffende registers en bij de Dienst voor het Kadaster. In het Kadaster worden namelijk de gegevens geregistreerd van alle onroerende zaken met een nauwkeurige omschrijving van de locatie. In het openbaar register wordt aan de hand van de leveringsakte opgenomen wie de eigenaar van de woning is. Overigens worden ook de gegevens van de hypotheekakte opgenomen in de openbare registers.