Voorlopig koopcontract en ontbindende voorwaarden

Nadat het onderhandelen over de vraagprijs van de woning tot succes heeft geleid, kan het voorlopig koopcontract ondertekend worden. Het voorlopig koopcontract doet vermoeden dat kopers er nog onderuit kunnen, maar afgezien van de wettelijke bedenktijd en eventuele ontbindende voorwaarden is een voorlopig koopcontract zeker bindend.

Bedenktijd en voorlopig koopcontract

Kopers van een woning hebben bescherming gekregen in die zin dat er tegenwoordig bij het ontvangen van een door beide partijen ondertekend voorlopig koopcontract een wettelijke bedenktijd van start gaat. Deze bedenktijd duurt drie dagen en gaat in zodra het voorlopig koopcontract door de koper is ontvangen. Overigens mag alleen de verkoper gebruik maken van de wettelijke bedenktijd om zonder opgaaf van reden het voorlopig koopcontract te ontbinden.

Wordt het voorlopig koopcontract na de drie dagen bedenktijd door de koper ontbonden, zonder dat er sprake is van ontbindende voorwaarden, waar een beroep op wordt gedaan, dan is de koper verplicht om tien procent van de koopsom te voldoen.

Inhoud voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract kan veel informatie bevatten, maar een aantal zaken zijn altijd in het voorlopig koopcontract opgenomen zoals de verkoopprijs van de woning, de voorgenomen overdrachtsdatum van het huis en eventuele ontbindende voorwaarden. Naast het voorlopig koopcontract kan in een bijlage worden opgenomen of er bijvoorbeeld ook roerende goederen uit de woning worden overgenomen met vermelding van de goederen.

Beide partijen zijn gehouden om het voorlopig koopcontract te ondertekenen om het contract rechtsgeldig en bindend te maken. Het voorlopig koopcontract is het als het ware de voorloper van de definitieve leveringsakte van het eigendom van de woning dat bij de notaris zal worden getekend. Het kan dan ook verstandig zijn om bij het opstellen van een voorlopig koopcontract al gebruik te maken van de diensten van een notaris.

Ontbindende voorwaarde

In het voorlopig koopcontract kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is het voorbehoud van financiering. Dit betekent dat de koopovereenkomst kan worden ontbonden op het moment dat blijkt dat de koper niet in staat is om een hypotheek te verkrijgen voor het financieren van de woning. Een andere ontbindende voorwaarde, waar een beroep op kan worden gedaan als deze is opgenomen in het voorlopig koopcontract, is als er geen Nationale Hypotheek Garantie wordt verkregen.

Ook de uitkomst van een bouwkundige keuring kan als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst worden opgenomen. Minder vaak komt het voor dat er een ontbindende voorwaarde wordt opgenomen met betrekking tot de afgifte van een woonvergunning door de gemeente. Overigens zal de koper om een beroep te kunnen doen op een van deze voorwaarden wel moeten kunnen aantonen dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om een hypotheek te verkrijgen.

Een schriftelijke afwijzing van een hypotheekverstrekker kan daarvoor als bewijsstuk dienen net als de schriftelijke rapportage van een bouwkundige keuring als dat als ontbindende mogelijkheid in het voorlopig koopcontract was opgenomen.

Kosten en keuze notaris

Het voorlopig koopcontract wordt in de meeste gevallen opgemaakt door de makelaar. In het contract wordt ook aangegeven voor welke notaris is gekozen. Deze keuze wordt gemaakt door de koper. Om niet achteraf voor verrassingen te komen staan is het verstandig om vooraf een offerte aan te vragen. Klik hier om vrijblijvend offertes aan te vragen bij meerdere notarissen.