Taxatie huis

Een taxatie van een huis is in de eerste plaats noodzakelijk om de financiering voor een woning te kunnen aanvragen, maar kan ook gebruikt worden om op basis daarvan een redelijk bod op de woning uit te brengen. Een taxatie van een huis houdt in dat de waarde van de woning bepaald wordt en daarvoor spelen bepaalde factoren een rol.

Waardebepaling door taxatie huis

De waarde van een huis kan door middel van een taxatie of door middel van een waardeverklaring worden bepaald. De waardeverklaring heeft echter een andere inhoud en waarde in vergelijking met een rapport van taxatie van een huis. Het verschil uit zich verder in de kosten van beide waardebepalingen.

Een waardebepaling zal rond de 50 euro kosten, maar geeft een goede indruk van de reële waarde van de woning en een taxatierapport van het huis zal al gauw rond de 350 euro kosten, maar is wel noodzakelijk voor het aanvragen van een hypotheek. De taxatie van het huis zal door een onafhankelijk makelaar moeten worden gedaan en dus niet direct of indirect betrokken zijn bij de verkoop van de woning of het aankopen van de woning.

Inhoud rapport taxatie huis

Het rapport van de taxatie van een huis bevat belangrijke informatie over de waardebepaling van de woning. Zo wordt er in het taxatierapport onder meer melding gemaakt van de executiewaarde, de vrije verkoopwaarde en de bouwkundige staat van de woning. Bij de taxatie van het huis wordt de executiewaarde vermeldt, omdat op basis van deze waardebepaling de prijs bij een gedwongen verkoop van de woning wordt vastgesteld. Verder zal de taxatie van het huis leiden tot het bepalen van de vrije verkoopwaarde, dat de prijs weergeeft die er in de vrije markt voor betaald zou worden.

Taxatie huis voor hypotheek

Om een hypotheek te kunnen verkrijgen zal de waarde van de woning bekend moeten zijn en daarvoor zal er taxatie van het huis moeten plaatsvinden. Het is belangrijk om op te letten dat de taxatie van het huis door een erkend taxateur wordt uitgevoerd, die is ingeschreven bij bijvoorbeeld het SCVM of bij het VastgoedCert of lid is van een brancheorganisatie van taxateurs.

Wordt er bij de taxatie van het huis gebruik gemaakt van de diensten van een taxateur, die geen vermelding heeft in een van de registers of lid is van een brancheorganisatie, dan is het mogelijk dat de aanvraag van een hypotheek door de bank geweigerd wordt. Na het taxeren van de woning kan er een hypotheek worden aangevraagd bij een van de banken naar keuze met uiteraard de andere benodigde relevante stukken voor de financiering.