Financiering huis

Na het tekenen van het voorlopig koopcontract is, zal er een financiering voor het huis moeten worden geregeld. Voor de financiering van het huis zijn er volop mogelijkheden en daarom is het raadzaam om bij de financiering van een huis zorgvuldig te werk te gaan. In de eerste plaats zal de waarde van de woning moeten worden bepaald, voordat de financiering geregeld kan worden.

Aandachtspunten financiering huis

Bij het regelen van de financiering van een huis is het mogelijk om eigen geld in te brengen, waardoor er een lager bedrag aan hypotheek hoeft te worden afgesloten. De mogelijkheid om eigen geld in het huis in te brengen is natuurlijk per individu verschillend en in de meeste situaties zal er naast het eigen in te brengen geld ook nog een financiering voor het huis geregeld moeten worden. Bij het regelen van de financiering wordt er uitgegaan van de waarde van de woning en van het eigen inkomen.

Bij de financiering van het huis is het mogelijk om de kosten koper mee te financieren in de hypotheek, waardoor er per saldo meer geleend zal worden dan de woning waard is. Bij het inkomen kan de financiering van het huis berekend worden op één inkomen, maar als twee partners gezamenlijk een huis kopen, dan is het ook mogelijk om de financiering op basis van twee inkomens te laten plaatsvinden. De financiering van de woning op basis van twee inkomens heeft natuurlijk het voordeel dat er een hogere hypotheek kan worden afgesloten. Het is dan altijd wel verstandig om rekening te houden met de toekomst.

Er kunnen bijvoorbeeld in de toekomst kinderen komen, waardoor het totale gezinsinkomen kan dalen als een van beide partners of beide ouders besluiten om minder te gaan werken. Is het de verwachting dat er in de toekomst minder verdiend gaat worden door een van de partners door bijvoorbeeld het ouderschap, dan is het aan te raden om daar bij het afsluiten van de financiering voor het huis al rekening mee te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het inkomen gedeeltelijk te laten meetellen voor de financiering.

Financiering huis regelen

Het regelen van een financiering van een huis kan door de kopers zelf worden gedaan door contact op te nemen met bijvoorbeeld de eigen bank of een andere bank. Het is daarbij van belang om vooraf al een idee te hebben van de mogelijke soorten hypotheken, waar een keuze uit gemaakt moet worden. De financiering zal namelijk een langdurige overeenkomst met zich mee brengen met een looptijd van dertig jaar.

Voor het ondertekenen van de overeenkomst tot financiering van het huis komt de notaris in beeld, die naast de leveringsakte van de woning ook zorg draagt voor het opstellen van de hypotheekakte.