Rente hypotheek

Bij het kopen van een woning zal er voor de financiering een hypotheek moeten worden afgesloten. Bij de keuze voor een van de hypotheken is ook de keuze voor de rente van de hypotheek van belang. De rente van de hypotheek heeft namelijk onder meer invloed op de te betalen maandelijkse lasten. Bij de keuze voor de rente van een hypotheek kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de variabele rente hypotheek en de vaste rente hypotheek.

Variabele rente hypotheek

Bij de keuze voor een variabele rente van de hypotheek moet er rekening mee gehouden wordt dat de hoogte van de variabele rente afhankelijk is van de geldende marktrente en de opslag, die de bank daarover zal berekenen. Bij een stijging van de geldende rentetarieven zal de variabele rente ook stijgen en bij een daling van het geldende rentetarief zal de variabele rente dalen.

De variabele rente heeft dan ook een direct invloed op de wisselende maandlasten. Het nadeel van de variabele rente hypotheek is dat er geen zekerheid bestaat over een lange periode met betrekking tot de maandlasten. Het voordeel van een variabele rente hypotheek is dat over een lange periode gezien de variabele rente lager is dan een vaste rente.

Vaste rente hypotheek
Bij de keuze voor een vaste rente hypotheek wordt er zekerheid geboden met betrekking tot de maandlasten voor een vastgestelde periode. De vaste rente kan bijvoorbeeld voor een korte periode van twee jaar worden vastgezet, maar het is ook mogelijk om de vaste rente voor een langere periode vast te zetten voor bijvoorbeeld tien jaar.

Het voordeel van de vaste rente hypotheek is dat er duidelijkheid bestaat over de maandlasten gedurende de rentevaste periode. Een nadeel kan zijn dat de vaste rente tegen een hoog tarief is afgesloten, waardoor er tussentijds niet geprofiteerd kan worden van rentedalingen op de markt.

Rente hypotheek aftrekbaar

De rente van de hypotheek, die is afgesloten voor de aankoop van een eigen woning, die als hoofdverblijf dient, is fiscaal aftrekbaar. Daarbij kan er een keuze worden gemaakt om gedurende het jaar al voordeel te genieten van de fiscale aftrekbaarheid van de rente via een verzoek voorlopige teruggave. Het is ook mogelijk om na afloop van het jaar pas van het fiscale voordeel gebruik te maken bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Overigens is er wel een maximum termijn gesteld aan de fiscale aftrekbaarheid van de rente van de hypotheek. De rente van de hypotheek komt voor een periode van maximaal dertig jaar in aanmerking voor aftrek inzake de inkomstenbelasting.