Wat krijgt een executeur testamentair?

Wat verdient een executeur testamentair? Ik hoor in de wandelgangen dat hij of zij 1% van de waarde van de erfenis zou krijgen. Mijn ouders zijn niet vermogend en hebben altijd een huurwoning gehad. Ik betwijfel of iemand voor dit bedrag de verantwoordelijkheid wil accepteren om executeur te worden. Mag er ook van dit bedrag afgeweken worden?

In de wet is een loon voor de executeur (voorheen executeur testamentair genoemd) vastgesteld op 1% van de waarde van de nalatenschap. Echter er is niet bepaald dat hier niet van afgeweken kan of mag worden. Er kunnen verschillende alternatieven te bedenken zijn waaronder een vergoeding op basis van een uurtarief, een vast tarief of geen vergoeding.

Wat krijgt een executeur testamentair?
1 1 stem[men]

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]