Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

Verklaring van erfrecht niet altijd nodig

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen sommige banken geen verklaring. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bank.

Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als:

  • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap,
  • er geen testament is
  • en er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

De banken hebben deze soepelere regels doorgevoerd op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Verklaring van erfrecht door notaris

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen kan een notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.

Onderzoek notaris bij verklaring van erfrecht

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier worden alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart gebracht. Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]