Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u raadplegen als er iemand in uw naaste familie is overleden. Het CTR bekijkt op uw verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene en welke notaris dit dan onder zijn beheer heeft. Het register geeft geen antwoord op de vraag wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is.

Verzoek indienen Centraal Testamentenregister

U dient een schriftelijke aanvraag in bij het CTR. Dit kan met een aanvraagformulier. Dit is beschikbaar op externe link: Notaris.nl. U moet een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen. Een verzoek om een inlichting is gratis.

Akte onder beheer van notaris

Het Centraal Testamentenregister houdt alle in Nederland opgemaakte testamenten bij. De aktes zelf blijven onder beheer van de betrokken notaris.

Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had?

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]