Testament opstellen

De belangrijkste reden voor een testament opstellen is dat de persoon zelf kan bepalen wat er met de nalatenschap na het overlijden moet gebeuren. Het nalaten van een testament opstellen heeft namelijk tot gevolg dat het erfrecht van toepassing is, zodat de erfgenamen op basis van dat erfrecht worden aangewezen. De nalatenschap zal dan verdeeld worden op basis van de regelgeving van het erfrecht. Dit kan dus voorkomen worden door het laten opstellen van een testament door de notaris.

Inhoud bij testament opstellen

Een testament opstellen door de notaris is mogelijk door iedereen, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. Een ieder die een testament wil laten opstellen heeft waarschijnlijk al een idee over de inhoud van het testament. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een executeur aan te wijzen, die na het overlijden de verantwoordelijkheid krijgt over de afhandeling van de erfenis en alle bijkomende zaken.

Een andere mogelijkheid is om de voogdij over aanwezige kinderen vast te laten leggen in het testament. Naast deze zaken wordt een testament opstellen vaak gebruikt voor het aanwijzen van erfgenamen en in mindere mate voor het onterven van bijvoorbeeld kinderen.

Het opstellen van een testament kan ook gedaan worden om het vermogen op een fiscaal aantrekkelijke manier na te laten en verder is het altijd mogelijk om specifieke persoonlijke wensen vast te laten leggen in het testament.

Uitsluitingsclausule bij testament opstellen

Ouders met kinderen die een echtgenoot hebben, kunnen ervoor kiezen bij een testament opstellen van de uitsluitingsclausule gebruik te maken. De uitsluitingsclausule houdt in dat de echtgenoot van een kind bij een eventuele echtscheiding geen aanspraak kan maken op een deel van de erfenis als het kind en de echtgenoot in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Er wordt dan bij het opstellen van het testament een beding opgenomen, waarin vermeld wordt dat hetgeen uit de erfenis wordt verkregen niet zullen vallen in enige huwelijksgoederengemeenschap, waarin de erfgenaam gerechtigd is of zal worden. De aangetrouwde kant van de kinderen zal dan bij een eventuele scheiding geen aanspraak kunnen maken op de helft van het erfdeel van het kind.

Centraal Testamentenregister

Na het opstellen van een testament door de notaris zal er een afschrift van het testament worden meegegeven en blijft het origineel van het testament bij de notaris. De notaris zal aan het Centraal Testamentenregister doorgeven dat er een testament is opgesteld, waarbij alleen de persoonlijke gegevens worden vermeld net als de datum van het opstellen van het testament en door welke notaris dit is gebeurd.

De inhoud van het testament blijft dan ook geheim en in principe heeft niemand het recht tot inzage in het testament. Ook de echtgenoot heeft geen recht tot inzage in het testament bij het in leven zijn van degene die het testament heeft laten opstellen.

Testament opstellen