Notaris testament

Het erfrecht zal van toepassing zijn voor een ieder die niet bij de notaris een testament heeft laten maken. Dat betekent dat de nalatenschap volgens de regels van het erfrecht verdeeld zullen worden. Bij de notaris een testament laten maken, betekent dat de erflater zelf kan bepalen wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Ook kan de notaris in een testament bepalingen opnemen over eventuele voogdij met betrekking tot de kinderen en zijn er mogelijkheden om een executeur aan te wijzen. Verder kan een notaris in een testament een uitsluitingsclausule opnemen of bijvoorbeeld bepaalde erfgenamen onterven.

Advies notaris bij testament

Er zijn veel verschillende mogelijkheden met betrekking tot het inschakelen van een notaris voor een testament. Een notaris weet natuurlijk als geen ander wat de mogelijkheden zijn op dat gebied. De rol van de notaris bij een testament gaat dan ook verder dan alleen het aanhoren en vastleggen van de wensen van betrokken. De notaris heeft bij een testament namelijk ook een adviserende functie.

De notaris vertaalt als het ware de wensen en voorkeuren van betrokkene naar de mogelijkheden om deze in een testament vast te laten leggen. Bovendien zal de notaris bij een testament ook duidelijke informatie geven over de gevolgen van het opnemen van specifieke bepalingen in een testament. Het resultaat van het testament dat door de notaris is vastgesteld, zal dan ook een akte zijn dat perfect aansluit op de wensen van de erflater.

Werkwijze notaris bij testament

Iedereen is vrij om zelf een notaris te benaderen voor het laten maken van een testament. Aangezien de tarieven van de notarissen voor het maken van een testament kunnen verschillen, is er de mogelijkheid om de kosten met elkaar te vergelijken. Als er een geschikte notaris is gevonden voor het maken van een testament, kan er een afspraak worden gemaakt voor een inhoudelijk gesprek over het testament. De notaris zal tijdens dit gesprek de individuele situatie bespreken en suggesties aandragen voor bepalingen in het testament, die in de betreffende situatie van nut kunnen zijn.

De notaris zal vervolgens de wensen, die tijdens het gesprek naar voren zijn gekomen verwerken in een concept en deze ter beoordeling aan betrokkene verzenden. Als alle informatie klopt en de bepalingen in het testament overeenkomen met de wensen van betrokken, zal de akte gepasseerd moeten worden bij de notaris. Er volgt dan bij de notaris eerst nog een toelichting op het testament, waarna betrokkene en de notaris het testament beide van hun handtekening voorzien.

Vervolgens zal de notaris doorgeven aan het Centraal Testamentenregister in Den Haag dat er een testament is opgemaakt en krijgt betrokkene een afschrift van het testament. Het origineel van het testament zal door de notaris bewaard blijven.

Notaris testament
4.8 6 stem[men]