Erfenis aanvaarden

Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam. We noemen dit zuivere aanvaarding.

Als je een erfenis aanvaardt betekent dit dat je

Samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene.
Samen met de andere erfgenamen eigenaar wordt van de bezittingen en schulden van de overledene. Je treedt dan ‘vermogensrechtelijk in de persoon van de overledene’.

Dit betekent dat:

De schuldeisers de schuld van de overledene nu op de erfenis en op jouw vermogen kunnen verhalen.
Dit kan pas als alle schulden van de overledene zijn betaald en de erfenis volledig is afgewikkeld.

Erfenis aanvaarden