Gratis verklaring van erfrecht

Hoe kan ik komen aan een gratis verklaring van erfrecht? Welke notaris is bereid om zonder kosten een verklaring van erfrecht op te maken? Een notaris is een zogenaamd onbezoldigd ambtenaar. Dit houdt in dat hij verplicht is zijn diensten aan te bieden, maar dat hier geen loon vanuit de overheid tegenover staat. Daarnaast is…[Lees verder…] …

Gemiddelde prijs verklaring van erfrecht

Wat vraagt een notaris gemiddeld voor een verklaring van erfrecht? Is er een minimum en maximum bedrag dat een notaris mag vragen voor de verklaring van erfrecht? De tarieven van notarissen zijn reeds jaren vrijgegeven. Een notaris mag dus zelf een tarief vaststellen voor haar diverse dienstverleningen. Net als bij andere dienstverleners kan het ook…[Lees verder…] …

Bankrekening opheffen zonder verklaring van erfrecht

Kan mijn moeder de bankrekening van mijn overleden vader opheffen zonder dat zij een verklaring van erfrecht moet aanvragen? Er is geen sprake van een testament en zij is langlevende partner. Het gaat om een bedrag van iets minder dan 20.000 euro. Op basis van de door u geleverde gegevens is de kans groot dat…[Lees verder…] …

Aanvraag verklaring van erfrecht

Moet ik de aanvraag van een verklaring van erfrecht in gang zetten of moet ik eerst wachten of er een instantie om gaat vragen. Jaren geleden hebben we bij het overlijden van mijn vader reeds een verklaring van erfrecht moeten aanvragen om toegang te krijgen tot zijn prive bankrekeningen. Nu schijnt het dat banken soepeler…[Lees verder…] …

Testamentair executeur notaris

Kan een notaris ook testamentair executeur zijn? Geldt voor een notaris dezelfde regel van een beloning van 1% van de waarde van de nalatenschap? Een notaris kan ook benoemd worden als executeur (voorheen testamentair executeur genoemd). De meeste notarissen zullen echter de opdracht niet aanvaarden op grond van het wettelijk loon van 1% van de…[Lees verder…] …

Kosten executeur testamentair aftrekbaar?

Mogen de kosten van de executeur afgetrokken worden van de verschuldigde erfbelasting? In de wet is geregeld dat een executeur recht heeft op 1% van de waarde van de nalatenschap. Echter in een testament kan ook bepaald worden dat een vast bedrag de beloning is of dat er geen loon is voor de executeur. Als…[Lees verder…] …

Onkosten executeur testamentair

Mag een executeur kosten in rekening brengen als in het testament is bepaald dat de executeur geen loon van 1% zal ontvangen? Een executeur (vroeger executeur testamentair genoemd) mag ook al is er geen loon toegezegd wel kosten declareren die hij redelijkerwijs had moeten maken. Het spreekt voor zich dat de executeur van deze onkosten…[Lees verder…] …

Beeindiging executeur testamentair

Hoe gaat de beeindiging van de executeur testamentair in zijn werk. Eindigt de taak als executeur bij de verantwoording van de uitgaven en het doen van de aangifte successierecht?

Belasting loon executeur

Als executeur van een nalatenschap van meer dan 100.000 krijg ik de wettelijke 1% executeursloon uitgekeerd. Ik ga er vanuit dat over dit bedrag belasting moet worden betaald. Wordt deze belasting betaalt ten laste van de erfenis of moet ik deze zelf opgeven als inkomen?

Afgifte legaat door executeur

Mijn buurman heeft altijd aangeven dat ik het schilderij van onze 2/1-kapwoning zou krijgen als hij zou komen te overlijden. Hij zou dit ook geregeld hebben via een testament middels een legaat. Hoe gaat dan de afgifte van het legaat door de executeur? De afgifte van een legaat door de executeur kan geschieden in verschillende…[Lees verder…] …