Aanstellen testamentair executeur

Nu we ouder worden zien we steeds meer het belang van het opmaken van een testament. Ik heb van iemand op de bridge club begrepen dat we niet alleen onze erfgenamen kunnen benoemen, maar dat we ook een executeur kunnen aanstellen. Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het aanstellen van een executeur testamentair en moet dat perse via een testament?

Het aanstellen van een executeur (vroeger executeur testamentair genoemd) kan alleen via een testament. Wellicht komt u nog mensen op de bridgeclub tegen die het wellicht nog geregeld hebben via een codicil. Een executeur aangesteld via een codicil voor 2003 is nog steeds rechtsgeldig, maar tegenwoordig kan een executeur niet meer via een executeur aangesteld worden.

Aanstellen testamentair executeur
1 1 stem[men]

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 22 stem[men]